Kønsidentitet i børnehaven - En empirisk feltundersøgelse af børns muligheder for kønsidentitetsdannelse i børnehaven

Signe Johansen & Sofie Gaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i en fænomenologisk sociologisk og samfundskritisk teoretisk empirisk undersøgelse om kønsidentitet i børnehaven og ligeså en objektrelationsteoretisk udviklingspsykologi. Vi er af den overbevisning, at køn både er biologisk og socialt. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, hvordan børns muligheder for selvudfoldelse (i forhold til køn) er i børnehaven. For at få et billede af dette, har vi set på er tre interaktionsdimensioner: børn-børn, pædagog-barn og institutionelle rammer-barn. Børnenes egen kultur er ikke mobbende eller ekskluderende. Pædagogerne synes at have en ligestillingspædagogik, men der ses dog stadig, at de behandler drenge og piger forskelligt. De institutionelle rammer er ikke optimale. Trods dette vurderes det, at børnene har gode muligheder for at udfolde deres (køns)identitet. Disse kunne dog godt optimeres.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013
VejledereKirsten Larsen

Emneord

  • Harriet Bjerrum Nielsen
  • deltagende observation
  • fænomenologisk sociologi
  • børnehave
  • kønsidentitet
  • udviklingspsykologi
  • Magaret Mahler