Kønsforskelle ved behandling af skizofrene med clozapin

Lene Thea Dietz, Pernille Rikke Eilersen, Charlotte Kæstel Hansen & Nanna Søndergaard Jeppesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Projektet har til formål at belyse resultater af forskning indenfor feltet kønsspecifikke forskelle på behandling af skizofrene og deres respons på clozapin. Clozapin er et atypisk antipsykotikum, der ofte gives til behandlingsresistente patienter, da det har vist sig at være særligt effektivt. Der kan forekomme fatale bivirkninger i forbindelse med behandlingen med clozapin, og derfor er ordineringen af clozapin i dag skærpet. Behandlingsresistens og bivirkningerne har derfor spillet en betydningsfuld rolle i projektet. Projektet er udarbejdet som en metaanalyse af eksisterende studier, der blev valgt ud fra en søgning i PubMed databasen og yderligere begrænset af eksklusionskriterier. Studierne blev inddelt i fire kategorier på baggrund af det undersøgte felt. De fire kategorier var: Genetik, farmakologi, bivirkninger og hormoner. På baggrund af disse inddelinger blev artiklerne sammenholdt for at belyse eventuelle sammenfald eller afvigelser af resultaterne. Resultaterne viste, at der var en kønsforskel inden for alle fire kategorier. Derudover blev der også påvist ved hjælp af statistisk analyse af rådata for danske patienter fra Psykiatrisk Centralregister og receptregisteret en kønsforskel i klinikken. Det er generelt kvindelige skizofrene, der påvirkes under clozapinbehandling, og de bør have en lavere dosering end skizofrene mænd. Desuden bør kvinder tages tidligere i betragtning til clozapinbehandling, hvilket vil effektivisere behandlingen og give en bedre prognose for sygdomsforløbet. Abstract "Gender differences in treatment of schizophrenics with clozapine" The goal of the project is to enlighten the results from research done within the field of specific gender differences in treatment of schizophrenics and their response on clozapine. Clozapine is an atypical antipsychotic drug that is often used in treating treatment-resistant schizophrenic patients, because it has shown to be especially affective. The prescription of clozapine has been tightened, due to severe fatal side effects. The treatment-resistance and side-effects have played a major part in the project. The composition of the project is a meta-analysis. The studies were found on the PubMed data base and the studies were further sorted by expulsion criteria. The studies were divided into four categories: Genetics, Pharmacology, Side-Effects and Hormones. The articles were then compared to examine any coincidence or differences in their results. The results showed that there was a difference in gender within the four categories. In addition it was shown that there was a gender difference in the clinic, when a statistical analysis was carried out on the raw data given by Psykiatrisk Centralregister and the prescription register. It is generally female schizophrenics, who are influenced by the clozapine treatment and they should there for have lower dosages than men. Also, women should be considered for clozapine treatment earlier, which would make the treatment more effective and the prognosis of the illness better.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jun. 2010
VejledereThomas Hansen

Emneord

  • Skizofreni
  • Kønsforskelle
  • Clozapin
  • Behandlingsresistent
  • Skizofren
  • Antipsykotika