Køn og vold - En kritisk policy-analyse af de danske handlingsplaner for bekæmpelse af vold i nære relationer

Peter Søderberg Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

This thesis concerns the Danish national strategies for combatting violence in intimate relations (intimate partner violence). The analysis relies upon the theoretical framework of Australian politologist Carol Lee Bacchi, and draws on key concepts derived from the governmentality tradition associated with French philosopher Michel Foucault (1926-1984). In the thesis, Bacchis model for policy analysis called: ‘What’s the problem represented to be?’ (WPR), is applied to the Danish strategies, and parts of the literature concerning intimate partner violence is examined. In accordance with the WPR-model, problem representations are identified and potential effects are discussed. I conclude that the strategies seems to be moving towards a more gender neutral discourse, which might have negative impacts in regards to identifying the gendered aspects of intimate partner violence. I also conclude that the way in which ethnic minorities are framed as being in a ‘special situation’, might have the effect, that any common denominators between ethnic minorities subjected to intimate partner violence and ethnic danes subjected to intimate partner violence might be obscured. Dette speciale omhandler de danske handlingsplaner for bekæmpelse af vold i nære relationer. Analysen tager afsæt i den australske politolog Carols Lee Bacchis teoretiske arbejde, og trækker på centrale begreber fra governmentality-traditionen, der forbindes med den franske filosof Michel Foucault (1926-1984). I specialets benyttes Bacchis policy-analyse model kaldet: ‘What’s the problem represented to be?’ (WPR) i en undersøgelse af handlingsplanerne. Der undersøges desuden et udsnit af litteraturen omhandlende vold i nære relationer. I overensstemmelse med WPR-modellen identificeres der problemrepræsentationer i handlingsplanerne, og de potentielle effekter heraf diskuteres. Jeg konkluderer, at handlingsplanerne bevæger sig i en mere kønsneutral retning, hvilket kan have en negativ indflydelse på identifikationen af de kønnede aspekter af vold i nære relationer. Jeg konkludere desuden, at måden hvorpå etniske minoriteters situation bliver omtalt som ‘særlig’, kan have den effekt, at fællesnævnere mellem etniske minoriteter og etniske danskere, der er udsat for vold i nære relationer, bliver skjult.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jul. 2015
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

 • Køn
 • governmentality
 • Handlingsplan
 • Bacchi
 • Violence
 • vold
 • Gender
 • What's the problem represented to be
 • relationer
 • WPR
 • feminisme
 • nære
 • Foucault