Køn og Integration

Jakob Elkjær, Mirza Radonjica, Helene Willer Piironen, Monica Selassie & Trine Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er et casestudie, hvor vi tager udgangspunkt i fire etniske piger fra en pigecafé i København. Formålet med projektet, er gennem kvalitative interviews at afdækker etniske pigers syn på dem selv. Vi har i vores analyser og diskussioner set på hvilke problematik-ker forskellige kønskonstruktioner kan skabe i forhold til pigernes integration. Dette har vi gjort med udgangspunkt i pigernes egne opfattelser af hele integrationsproblematikken og det faktum, at de på mange måder står midt imellem to kulturer og prøver at finde en ba-lance, samtidig med at de skal integreres i det danske samfund. Fokus ligger således på spændingsfeltet mellem kultur, køn og integration. Vi har i projektet haft en abduktiv til-gang, hvor vi har inddraget teori i form af Pierre Bourdieus teorier, og empiri gennem vores interviews.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • Kultur
  • Køn
  • Integration