Køn og humor i reklamer

Christina Aagren, Rebecca Hyldahl Larsen, Line Lyngby Larsen & Maria Maegaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hovedfokus for projektet er tv-reklamers fremstilling af køn gennem brug af humor, samt hvilken effekt denne fremstilling har på modtagers kønsforestillinger. Ved hjælp af Lilian Munk Rösings kønsteori og Laurie A. Rudman og Peter Glicks teori om kønsstereotyper gives indledningsvist en beskrivelse af kønsbegrebet. Herefter følger Jørgen Stigels humorteori samt Charles S. Gulas og Marc G. Weinbergers referering af hovedkategorier inden for humorteori. Disse teorier indgår i en analyse af henholdsvis en dansk tv-reklame for Oddset og en amerikansk tv-reklame for Old Spice. Analysen leder til en diskussion, hvor tv-reklamerne sættes i relation til hinanden på baggrund af de valgte teorier. Afslutningsvis konkluderes, hvorvidt de humoristiske kønsfremstillinger i tv-reklamerne har en effekt på modtagers forestillingsbilleder om køn i det senmoderne samfund.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2013
VejledereAnne Birgitte Richard

Emneord

  • køn
  • humor
  • oddset
  • old spice
  • reklamer