Køn i fodboldkultur: En kvalitativ undersøgelse af Dansk Boldspil Unions konstruktion af kvindeligt kropskønnede personer.

Caroline Ansager Jensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler køn i fodboldkultur. Jeg beskæftiger mig i projektet med hvordan køn italesættes i Dansk Boldspil Unions centrale dokumenter og undersøger i den sammenhæng hvilke samfundsmæssige kønsnormative diskurser DBU’s tekster reproducerer af kvindeligt kropskønnede personer.
Mit fokus på netop dette felt bunder i egen erfaring med kønsdiskrimination i sport samt gennem en faglig interesse der er blomstret gennem kønsteoretisk litteratur vi er blevet præsenteret for på studiet. Jeg har valgt at fokusere på sporten fodbold, da den aktivt demonstrerer en stor forskel på henholdsvis det kvindelige og det mandlige køn. Derudover finder jeg dette fokus relevant, da både ligestilling mellem kønnene generelt og ligestilling mellem kønnene indenfor fodboldsporten er en aktuel problematik, der ofte belyses og diskuteres i dagens Danmark, både i medierne og gennem forskning på området.
Min analyse er inddelt i tre temaer, hvor første tema beskæftiger sig med DBU’s reproduktion af samfundets maskuline dominans. Det andet tema indeholder en analyse af den biologiske heteroseksuelle opdeling af køn der forefindes i DBU’s dokumenter. Tema tre beskæftiger sig med hvordan DBU konstruerer kvindeligt kropsmærkede personer.
Mine analytiske fund har givet mig en forståelse for hvor omsluttende samfundets diskursive forståelser og konstruktioner af køn er og min efterfølgende diskussion viser at samfundets pædagogiske institutioner, såsom DBU, er med til at neutralisere denne kønsforståelse. Der forefindes derved en gensidig påvirkning mellem samfund og institution og denne gentagende entydige konstruktion af køn der ukritisk gentages, skal der gøres op med, for at gøre plads til en mere mangfoldig opfattelse af køn.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider40
VejledereKevin Mogensen