Køge Kommune, kommunikation og borgerne

Lene Søemod

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Danish Abstract Denne rapport beskæftiger sig med kommunikationen mellem Køge Kommune og kommunens borgere og undersøger den kommunikative relation som værende betinget af kommunens strategiske planlægning og borgernes mediebrug og –vaner. Et underliggende præmis for rapporten er, at Køge Kommune har brug for løbende at bevare sin legitimitet både i kraft af sin rolle som demokratisk institution og som virksomhed, der yder service til borgere. Der skelnes derfor mellem kommunikation til kommunens borgere og brugere. Analyserne er opdelt, så både kommunens og borgernes rolle bliver undersøgt. De første analyser undersøger Køge Kommunes interesser og mål for den strategiske kommunikation, samt hvordan de i praksis planlægger kommunikationsindsatser og bruger medielandskabet. Sidste analyse undersøger, hvordan borgerne bruger medierne i forhold til kommunen, og hvordan det er afgørende for, hvordan kommunikationen mellem kommune og borgere kan forløbe. I rapporten bliver der brugt teori af Anker Brink Lund, Rasmus Kleis & Kim Schrøder og Karsten Pedersen. Mark Ørsten og Rasmus Jønssons teori bliver brugt til at skabe en metaramme for Køge Kommunes kommunikation i forhold til udviklingen af offentlig kommunikation. English Abstract This report deals with the communication between the municipality of Køge and its citizens. It investigates the communicative relationship as being on the conditions of both the strategic planning of the municipality as well as of the citizens’ use of media and their habits in this regard. As an underlying paragraph for the report, the municipality needs to maintain its legitimacy both as a democratic institution and as a company, which delivers services to the citizens. Actions of communication are therefore distinguished as communication to the citizens and the users. The analyses are divided so that both the role of the municipality and the citizens are being investigated. The first couple of analyses are dealing with the interests and goals of the municipality of Køge in their use of strategic communication – as well as the planning of communication in practice wherein the municipality make use of the media landscape. The last analysis looks at how the citizens are using the different medias in relation to the municipality and how the habits of the citizens are determining as to how the communication between municipality and the citizens can evolve. The report uses theory by Anker Brink Lund, Rasmus Kleis & Kim Schrøder and Karsten Pedersen. Theoretical perspectives by Mark Ørsten and Rasmus Jønsson are used to see the communication of Køge municipality as part of a broader development in public communication.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2014

Emneord

  • kommune
  • Kleis & Schrøder
  • kommunal kommunikation
  • borgerrelation
  • brugerkommunikation
  • strategisk kommunikation
  • borgerkommunikation
  • kommunikationsstrategi
  • Anker Brink Lund
  • offentlig kommunikation