Københavnske børnefamiliers drømme om at flytte ud af byen: Et speciale om historiefortællinger som én vej til at nuancere planlægningen af fremtidens forstad

Mie Damkjær Geertsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger københavnske børnefamiliers forståelse af steder og oplevede hverdagsliv med det formål at få indsigt i deres drømme om at flytte ud af byen. Specialets empiriske fundament er baseret på syv livsverdensinterviews, der tager afsæt i det levede liv og suppleres med fjorten drømmetegninger, en metode til at visualisere og skabe dialog omkring børnefamiliernes abstrakte og diffuse drømme. Med en kvalitativ metodisk indgangsvinkel i samspil med vores teoretiske inspirationer fra hverdagslivsteori og stedsteori, undersøges hverdagslivets betingelser, forskydninger og reorienteringer som er med til at forme deres drømme, og de forestillinger og overvejelser der går forud for selve beslutningen om at flytte væk fra København. Disse kvalitative beskrivelser af drømme omsættes til en konkret planpraksis med brug af teorien om historiefortællinger. Med inddragelse af byudviklingsprojektet NærHeden i forstaden Hedehusene, er vi i stand til at undersøge og diskutere, hvordan børnefamiliernes drømme kan være med til at nuancere planlægningen for denne målgruppe i udviklingen af en ny bydel. Således kan vi konkludere, at en kvalitativ undersøgelse af drømme omkring udflytning åbner op for nogle andre rumlige og værdimæssige nuancer og betydninger, som har en værdi for udviklingen af en ny bydel i forstaden Hedehusene, og at der er et potentiale i begrebet historiefortællinger til at sammenfatte en række individuelle fortællinger om drømme og omsætte dem til en konkret planpraksis i NærHeden.Dette speciale undersøger københavnske børnefamiliers forståelse af steder og oplevede hverdagsliv med det formål at få indsigt i deres drømme om at flytte ud af byen. Specialets empiriske fundament er baseret på syv livsverdensinterviews, der tager afsæt i det levede liv og suppleres med fjorten drømmetegninger, en metode til at visualisere og skabe dialog omkring børnefamiliernes abstrakte og diffuse drømme. Med en kvalitativ metodisk indgangsvinkel i samspil med vores teoretiske inspirationer fra hverdagslivsteori og stedsteori, undersøges hverdagslivets betingelser, forskydninger og reorienteringer som er med til at forme deres drømme, og de forestillinger og overvejelser der går forud for selve beslutningen om at flytte væk fra København. Disse kvalitative beskrivelser af drømme omsættes til en konkret planpraksis med brug af teorien om historiefortællinger. Med inddragelse af byudviklingsprojektet NærHeden i forstaden Hedehusene, er vi i stand til at undersøge og diskutere, hvordan børnefamiliernes drømme kan være med til at nuancere planlægningen for denne målgruppe i udviklingen af en ny bydel. Således kan vi konkludere, at en kvalitativ undersøgelse af drømme omkring udflytning åbner op for nogle andre rumlige og værdimæssige nuancer og betydninger, som har en værdi for udviklingen af en ny bydel i forstaden Hedehusene, og at der er et potentiale i begrebet historiefortællinger til at sammenfatte en række individuelle fortællinger om drømme og omsætte dem til en konkret planpraksis i NærHeden.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 nov. 2017
Antal sider139
VejledereKatrine Hartmann-Petersen & Majken Toftager Larsen

Emneord

 • Storytelling
 • Historiefortællinger
 • Fremtidens forstad
 • Byudviklingsprojekt
 • Konstruktion af steder
 • Hverdagslivsteori
 • NærHeden
 • Ny bydel
 • Københavnske børnefamilier
 • Udflytning
 • Bosætning og flyttemønstrer
 • Suburbanisering
 • Urbanisering
 • Model of planning
 • Model for planning
 • Planlægning for mennesker
 • Barmarksprojekt
 • Utopier
 • Narrativer
 • Reorienteringer og forskydninger