Københavns Teater - mod de 25%

Bo Thomasen, Lauritz Stræde Hansen & Mads Nedergaard Mollerup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler organisationen Københavns Teater, med fokus på deres markedsføringsstrategi i lyset af deres mål om 25 % større belægning i sæsonen 2010/11. Der gives en indføring i organisationen KT samt deres markedsføringsstrategi via kvantitative data og KT’s strategirapport. Derudover inkorporeres udtræk af kvalitativ ekspertinterviews. Dette sammenholdes med den første del af teoriapparatet, bestående af forskellige marketingsstrategier. Dette udmønter sig i en tematisering der strukturerer analysen. Resultaterne fra tre fokusgruppeinterviews kobles med den anden del af teoriapparatet, blandt andet indeholdende Pierre Bourdieus teori vedrørende perception af kunst. Dette danner grundlaget for den endelige analyse, der søger at komme med løsninger på nogle af de identificerede svagheder ved KT’s markedsføringsstrategi.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007

Emneord

  • Pierre Bourdieu
  • Teater
  • Markedsføring
  • Fokusgrupper