København og Forskning

Jonas Guldberg, Morten Elbjørn Larsen, Julie Kolding Olsen, Jesper Høy Rasmussen & Stine Mølgaard Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med dette projekt er det forsøgt skildret, hvorledes man i København kan ruste sig til at tage kampen op for at tiltrække kreativ arbejdskraft, i denne opgave tænkt som forskere. Med denne opgave er der givet et grundigt indblik i hvordan København kan tiltrække forskere gennem forskellige aspekter, dette kunne være igennem det kulturelle liv, de allerede eksisterende forskningsinstitutter, og den position København har haft, som værende en af de førende nationer indenfor forskning bl.a. i mellemkrigstiden. Grundlaget for denne rapport er de konsekvenser globalisering medfører. Europa og USA havde før i tiden tilsammen magt over mange industrier. Det gav en vis indtægt og de var desuden de progressive nationer, der udviklede sig fra at være et landbrugssamfund, til at føre an i udviklingen til et industrialiseret samfund. Denne nærmest monopollignende tilstand er ved at ændre sig, hvor lande som Indien, Kina og det meste af Østeuropa nu tager kampen op med USA og EU. Der er derfor behov for at man nytænker, så man kan møde denne udvikling. I denne opgave er der lagt fokus på allerede eksisterende faktorer, der kan gøre København attraktiv for udenlandske forskere. Hovedvægten er lagt på forskning, da man forudser at netop forskning er det som de velstillede lande skal fokusere på, for at sikre vækst. Som Statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde i sin tale på Venstres landsmøde 2004: ”når andre er billigere, skal vi være bedre”. (Venstres landsmøde 2004) Metoden anvendt i denne opgave er primært metaanalyse, dvs. at det meste af informationen er samlet fra allerede offentligt gjort materiale, artikler og publikationer. Et andet aspekt af vores metode er brugen af interviews. Vi har talt med professor Thomas George Whiston, der er tilknyttet TekSam på RUC, og udviklingschef ved Copenhagen Capacity, Claus Frelle. Vi har valgt disse interviews for dermed, at kunne give en mere dybdegående analyse af problemstillingen. Konklusionen for dette projekt er, at økonomi og forskningsmiljøer er de afgørende faktorer for tiltrækningen af forskere. Dog peger flere undersøgelser på, at mere bløde faktorer som kultur og mentalitet fremover vil være afgørende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

 • Oplevelsesøkonomi
 • Globalisering
 • HUR
 • København
 • Medicon Valley
 • Forskning
 • Wonderful Copenhagen
 • Tolerance
 • Videnssamfund
 • Copenhagen Capacity
 • Forskningscenter Risø
 • Kultur
 • Richard Florida
 • Barcelona erklæringen
 • Forskningsmiljø