Kærlighedsopfattelserne i det antikke Grækenland

Anne Cathrine Jochumsen, Majbrit Munk Olsen, Ida Emilie So Jung Krarup, Michael Reinholt Hebor, Sidsel Gundtoft Pedersen, Signe Johansen, Stine Buch Iven & Sofie Gaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler temaet kærlighedsopfattelser med afsæt i det antikke Grækenland, hvor der igennem Homers Odysseen, Aischylos’ Sonofret, Sofokles’ Antigone, Euripides’ Medea og Platons Symposion laves en tekstanalyse af hvordan kærlighedsopfattelserne bliver beskrevet i det pågældende værk og derefter laves en komparativ analyse med henblik på at undersøge forskellene på opfattelser af kærlighed. Til at belyse dette har projektet anvendt hermeneutik, idéhistorie og kildekritik. I takt med at det græske samfund udviklede sig, fulgte kærlighedsopfattelserne med. Ved hjælp af Aristoteles’ Poetik laves der en analyse af genrene.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2011

Emneord

  • platon
  • sofokles
  • kærlighed
  • antikke
  • euripides
  • kærlighedsopfattelserne
  • odysseen
  • grækenland
  • homer
  • aischylos