Kære forældre. En adressatanalyse af pjeceudkast til forældre i Ravnsborg Kommune

Katrine Beck & Merete Rostrup Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet består af en analyse og en vurdering af et pjeceudkast, Ravnsborg Kommune har udarbejdet til forældre, der har skrevet deres barn op til en plads i et af kommunens dagtilbud. Analyseformen er en pragmatisk tekstanalyse, og analysen har til formål at afdække tekstens hensigt og vellykkethed ved at fokusere på tekstens adressat. Analysens konklusion er bl.a., at adressaten er en uformående forældregruppe, at genren pjece ikke egner sig til at nå denne målgruppe, og at de formål, der kan analyseres frem af teksten, ikke svarer til pjecens eget erklærede formål.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • Togeby
  • argumentation
  • ravnsborg Kommune
  • daginstitution
  • adressat
  • Toulmin
  • Becker Jensen
  • Grice
  • pragmatik
  • sproghandling