Justice and Order: A Solidaristic and Pluralistic discussion on intervention in Libya and Syria

Gitte Christensen & Matilde Hagebro

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This project investigates, which types of solidaristic and pluralistic argumentation's were present in the response, by the international society – with a focus upon the US and Russia, to the situations, in Libya and Syria. This project will argue that: The aim of the intervention in Libya, was to uphold justice, which supports a solidarist approach. Whereas in the case of Syria, upholding order, which supports a pluralist approach, was the reason behind the handling of the event. In methodological terms this is a comparative case study of Libya and Syria. As part of the case studies a discourse analysis will be executed, upon two speeches by U.S. Foreign Minister Hillary Clinton, as well as one speech by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and one interview, concerning respectively Libya and Syria. The operationalization of the concepts of order and justice are based upon Robert Adcock and David Collier's diagram. The ontological outlook/theory in the project consists on the views expressed by the English school. With the use of Hedley Bull, John Vincent, Robert Jackson and Nicholas J. Wheeler together with the operationalized concepts of order and justice our empirical data will be scrutinized. From our findings we will conclude that our thesis thesis statement is valid. Danish version Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke slags pluralistiske og solidaristiske argumenter, blev brugt, af det internationale samfund – med specielt focus på USA og Rusland, i deres håndtering af henholdsvis situationen i Libyen og Syrien. Dette projekt vil argumentere for at: Formålet med interventionen i Libyen, var at opretholde retfærdighed, hvilke understøtter den solidaristiske tilgang. Hvorimod i Syriens tilfælde, var formålet at opretholde orden, hvilke understøtter den pluralistiske tilgang, dette var årsagen til håndteringen af situationen. Den anvendte metode er et komparativt case-studie af Libyen og Syrien. Som en del af case-studierne, vil en diskursanalyse blive udført, på henholdsvis to taler af USA's udrigsminister Hillary Clinton, samt en tale og et interview af den russiske udrigsminister Sergey Lavrov, om henholdsvis Libyen og Syrien. Operationaliseringen af de koncepterne, orden og retfærdighed, er basered på Robert Adcock og David Collier's diagram. Det ontologiske perspektiv/teorien, i projektet består af synspunkterne fra den Engelske Skole. Ved hjælp af Hedley Bull, John Vincent, Robert Jackson og Nicholas J. Wheeler tilsammen med de operationaliserede koncepter, orden og retfærdighed, vil vores empiriske data blive gransket. Ud fra resultaterne vil vi konkludere at vores tese er sand.

UddannelserGlobal Studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 jan. 2013
VejledereLaust Shouenborg

Emneord

  • Justice
  • Order