Jung and The Tibetan Book of the Dead - An Examination of Jung's Commentary on the Tibetan Book of the Dead

Kimmie Wolter

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt udgør en hermeneutisk undersøgelse af Carl Gustav Jungs position i relation til den vesterlandske akademiske subtradition orienteret mod Østens traditioner. Jungs psykologiske kommentar til W.Y. Evans-Wentzs udgave af Den Tibetanske Dødebog er blevet udvalgt til nærlæsning da denne tekst og Jungs kommentar hertil, udgør en fase af vesterlandsk orientering mod Østen, der bragte en ny tradition fra Øst til Vest, nemlig Mahāyāna Buddhisme. Nærlæsningen af Jung psykologiske kommentar og fortolkningen af hans position vil blive udført i en bredere kontekst, som inkluderer indførsel i Buddhismens grundprincipper, Den Tibetanske Dødebogs indhold, samt Jungs historiske kontekst og litterære indflydelser.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider20
VejledereAksel Haaning

Emneord

  • Tibetan Buddhism, Non-dualism, Phenomenology, Empiricism, Anima, Animus, Collective Unconscious, Archetypes.