Julemærkehjemmet som sundhedsfremmende aktør

Nanna Søndergaard Skov, Anita Selmer Bennetzen & Signe Juul Hansen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål, ud fra et filosofisk hermeneutisk perspektiv, at belyse problemstillinger vedrørende Julemærkehjemmet som sundhedsfremmende aktør. Projektet empiri er baseret på interviews med to tidligere julemærkebørn, forældre til et tidligere deltagende barn, samt en fastansat vikar på et Julemærkehjem. Formålet med disse er, at give et nuanceret perspektiv på børnenes oplevelse af, at blive ‘behandlet’ væk fra den vante sociale kontekst, hvori problemet er opstået. Teoretiske begreber om selvets udvikling af George Herbert Mead og stigmatisering af Erving Goffman bliver anvendt i en analytisk og diskuterende gennemgang for, at belyse børnenes oplevelse og Julemærkehjemmenes sundhedsfremmende position. Igennem projektforløbet har det kunnet udledes, gennem fortolkning, at oplevelsen af at blive taget ud af den vante sociale kontekst har været vellykket, men at returneringen har medført en række komplikationer. Derudover er en fortolkning af børnenes sundhedsopfattelse gennemarbejdet, hvor en tvetydig opfattelse af forventning og virkelighed er opstået.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider58
VejledereAne Moltke

Emneord

  • Social kontekst
  • Sundhedsfremme
  • Stigmatisering
  • Julemærkehjem
  • Filosofisk hermeneutik
  • Efterhjælp