"Jeg forstår det ikke... Hvornår er de blevet hjemløse" - Et projekt om undervisning i emnet hjemløshed på 7. klassetrin - i et spændingsfelt mellem teori og praksis

Christian Fomsgaard Johansen, Marika Louise Hakesberg, Ann-Louise Stie, Christine Byriel Andersen, Kirstine Holm Schultz & Kathrine Schmidt Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets formål er at undersøge hvordan man bedst kan undervise 7. klasses elever om hjemløshed. Udfra en kvalitativ og kvantitativ metode undersøges, hvilke forståelser der hersker om hjemløshed på 7. klasses niveau i København. Der redegøres for begrebet forståelser, samt teori omkring børns forståelse af sociale forhold. Derudover præsenteres didaktiske teori, samt overvejelser der skal medtænkes i en undervisningssituation. Projektet kommer frem til, at undervisning om hjemløshed, må forsøge at få elevernes følelser og forskellige forståelser af hjemløshed i spil. Derudover må undervisningssituationen være rummelig og oplevelsesorienteret, for at tage højde for praksis og give plads til at elever og lærere kan indgå på egne præmisser. Derved vil man kunne skabe refleksion og solidaritet hos den enkelte elev. Projektet afsluttes med et idékatalog, hvori der fremlægges en række anvisninger til praktiske tilgange til undervisning i hjemløshed i situationer med forskellige ressourcemængder.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereLeif Emil Hansen

Emneord

  • Didaktik
  • Undervisningsforløb
  • Social Kognition
  • Spørgeskema
  • Stile
  • Hjemløshed
  • forståelse
  • socialkonstruktivisme