Jarlsberg - Branding og forbrugeradfærd

John Indome, Sofie Løndal Dyrlund, Johan Delaire & Christoffer Chrintz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en teoretisk undersøgelse af, hvordan et nyt produkt kan etableres på det danske marked. Projektet tager udgangspunkt i produktet Jarlsberg, som er en ost, der i Danmark distribueres af Wernersson Ost. I forbindelse med den problemstilling Wernerssons har opstillet, har vi indledt et samarbejde med deres danske afdeling, der står for distributionen af produktet Jarlsberg i Danmark. Projektets fokus vil ligge på, hvilke udfordringer, set fra en teoretisk vinkel, er der i forbindelse med at etablere Jarlsberg på det danske marked, og hvilke elementer kan med fordel indgå i en kommunikationsstrategi for at imødekomme disse udfordringer? Vil vi undersøge dette ved at se på teorier fra branding, forbrugeradfærd, målgruppeanalyse og strategisk kommunikation. Ud fra vores teoretiske anskuelser kan det konkluderes, at Wernersson har en række udfordringer i forhold til deres produkt Jarlsberg. Et af Wernerssons største udfordringer i forhold til deres Jarlsberg-ost ligger i branding, hvor det er tydeligt, at de ikke har udarbejdet en klart defineret brandidentitet til Jarlsberg-brand. Jarlsberg-brandet blot er blevet forsøgt flyttet fra norsk til dansk markedet uden at tage hensyn til forskellighederne på de to markeder. Vi konkluderer, at Wernersson bør tildeles midler til at udføre egne målgruppeanalyser på baggrund af det danske marked. På den måde vil de kunne udarbejde bedre produkter, der stemmer overens med danske forbrugere og planlægge bedre kommunikation.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2014
VejledereSine Carlsen

Emneord

  • ost
  • forbrugeradfærd
  • jarlsberg
  • branding
  • strategisk kommunikation