Jagten på sundhed: Et speciale om unge kvinders forståelse af sundhed

Jane Lind Christensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Sundhed er blevet en allestedsnærværende koncept, hvor hver dag er fyldt med løbende påmindelser om sund livsstil. Gennem medierne vi konstant opfordres til at revurdere vores valg omkring livsstil, hvor optimering en forbedring styrer os mod den ideelle version af os selv. I det seneste årti har flere sociologer undersøgt, hvordan sundhedsdiskurser i det moderne vestlige samfund påvirker vores sundhedsvalg og den måde, vi opfatter os selv. Inspireret til at deltage i denne samtale ønsker jeg at belyse, hvordan den massive fokus i samfundet på sundhed påvirker en gruppe unge kvinder, der ellers ikke problematiseres i sundhedsdiskussioner.
Med et social konstruktivistisk og poststrukturalistisk perspektiv ønsker jeg at undersøge, hvordan unge kvinder, alderen 25-3,5 italesætter sundhed. Jeg ønsker også at undersøge hvorledes udfordringer mødes af de unge kvinder i udtrykkelsen af deres sundhedsforståelse, i relation til sundhedsdiskurser i samfundet.
Som undersøgelsesmetode har jeg valgt at foretage to fokusgruppeinterviews med tre deltagere i hver gruppe. Fokusgrupper som fremgangsmåde forsøger at imitere socialt konstruerede grupper. Herved ligger et potentiale i fokusgrupper for deltagerne at interagere med hinanden på en sådan måde at normative praksisser og meninger udtrykkes. Dette kan føre til meningsdannelse hvorunder kategorier knyttet til sundhed er konstrueret, og også selv-konstruktion af subjektet.
For at analysere de empiriske data fra fokusgruppeinterviews har jeg valgt diskursanalyse, hvor jeg har brugt flere poststrukturalistiske begreber fx. magt, governmentality, normalisering, optimering og forbedring.
Jeg finder, at sundhed som begreb artikuleres på mange forskellige måder. Sundhed opfattes generelt som noget positivt og ønskværdigt - uden yderligere refleksion. I optikken af ​​udtrykket governmentality, kan det indlysende, hvorved sundhed opfattes tolkes som en usynlig magt, der former de unge kvinders moral - og som kommer til udtryk i deres egen etisk perspektiv af sundhed. De unge kvinder møder udfordringer af refleksionerne over deres egen sundhed forståelser, hvor dette undertiden kan føre til følelsen af ​​dårlig samvittighed. De unge kvinder står også over for udfordringer i det uendelige optimerings og forbedrings perspektiv på sundhed. Derfor fremstår sundhed som et idealiseret mål, man aldrig helt kan opnå.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 apr. 2017
Antal sider59
VejledereIben Charlotte Aamann

Emneord

  • sundhed
  • italesættelse
  • governmentality
  • diskursanalyse
  • poststrukturalisme
  • fokusgruppe