Jagten på det sorte guld

Mathias Alsted Flinck, Nikolaj Træholt, Lasse Berg & Jakob Frederik Juel Laursen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Jagten på det sorte guld – en vurdering af bæredygtighed i dansk klimapolitik Selve projektet tager udgangspunkt i en problemstilling ved Nordpolen, hvor fem lande, heriblandt Danmark, kæmper om retten til at inddrage territorier under landet suveræne grænser. Disse territorier er af høj interesse, da det vurderes at der er store olie reserver gemt under den arktiske is. I projektet vil vi undersøge, hvilke forhold der ligger til grund for den danske deltagelse i kapløbet om den arktiske olie. Vi vil derudover via Ulrich Becks teorier om risikosamfundet, beskrive hvilken påvirkning indvindingen og brugen af olien vil/kan få på samfundet. Vi vil diskutere, hvilke forhold der ligger til grund for at man i brugen af olie kan opretholde et bæredygtigt samfund og hvilke utilsigtede konsekvenser en irrationel brug af olie kan medføre. Raiders of the black gold – an assessment of sustainability in danish climate politics The project draws its roots in a current problem at the North Pole, where five countries, here among Denmark, is fighting for the right of being able to claim terretories under the soveriegn boundaries of the country. These terretories are of high interest because they are estimated to hold a large amount of oil reserves hidden under the arctic ice. We will, in the following project, look in to matters concerning the danish participation in the race for the arctic oil. Furthermore we will use Ulrich Becks theories of the Society of Risks to descripe which effect the use of the oil will have on the global society. We will discuss under which conditions the use of oil will be handled to maintain a sustainable society and which consequences an irrationel use of oil can lead to.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2008
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Olie
  • Klima