Italesættelser af nationer - En komparativ diskursanalyse af Nicola Sturgeon og Nigel Farages nationer

Nicholas Lange, Helin Erdem & Nicolai Privrat

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt vil det blive undersøgt hvorledes formanden for Scottish National Party, Nicola Sturgeon, og den tidligere formand for United Kingdom Party, Nigel Farage, italesætter deres nationer i tiden omkring Brexit-afstemningen i 2016. Projektets teori vil være baseret på Benedict Andersons begreb om nationen som et forestillet fællesskab og Michael Billigs sondring mellem hot og banal nationalisme. Projektet har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, da det undersøges, hvorledes nationer konstrueres diskursivt. Projektets problemformulering vil blive besvaret ved først at lave en diskursanalyse af taler og skrifter fra Nicola Sturgeon og Nigel Farage, hvori det vil blive undersøgt, hvorledes de hver især italesætter deres nationer. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Dernæst vil resultaterne fra de to diskursanalyser blive anvendt i en komparativ analyse, hvori det vil blive diskuteret hvilke forskelle og sammenligneligheder, der er i deres italesættelser af nationerne. Afslutningsvis konkluders det på baggrund af de to diskursanalyser og den efterfølgende komparative analyse, at Nicola Sturgeon og Nigel Farage i italesættelsen af deres nationer gør brug af en række af de samme sproglige handlinger, og at de begge anvender både en hot og banal form for nationalisme i deres diskurs. Derudover konkluderes det også, at de i deres italesættelser knytter forskellige karakteristika og egenskaber til deres respektive nationer, og de skaber dermed to nationer, der adskiller sig fra hinanden. Forskellen i deres italesættelser findes især i nationernes forhold til Den Europæiske Union, hvor Nicola Sturgeon ser EU som en vigtig del af hendes billede af sin nation, mens Nigel Farage betragter EU som den største trussel mod sin nation.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2017
Antal sider62
VejledereTatiana Fogelman

Emneord

  • Nation
  • Nationalisme
  • Brexit
  • National Identitet
  • England
  • Skotland
  • UK
  • Great Britain