Islamistisk radikalisering i Danmark: teoretiske forklaringer i et empirisk udfordret forskningsfelt

Signe Zibrandtsen Haaning, Anders Ring Hunov, Anders Risager Keinicke, Daniel Elm Clausen & Katrine Meiner Nykjær

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I denne projektrapport undersøges de sociale mekanismer i radikale islamiske miljøer i Danmark med vægt på gruppedynamikker, som tilknytter individet det radikale miljø. Metodisk benytter rapporten både primær og sekundær kvalitativ empiri gennem henholdsvis ekspertinterview fra teoretiske og empiriske baggrunde og biografiske bøger, empiriske papirer og andre andenhånds kilder. For at danne et velfunderet helhedsorienteret perspektiv af radikalisering i forskningslitteraturen, har rapporten søgt litteraturen igennem med henblik på at udlede en klar definition af, hvad der udgør en radikalisering. For det andet har søgningen været med henblik på at fremhæve forskningens ‘state of the art’ for at udpensle, hvilken viden der synes mangelfuld. Rapporten foreslår, at sekundære gevinster spiller en afgørende rolle for individets søgen efter det radikale miljø. Individuelle forklaringer er afgørende i forhold til den initielle opsøgen, hvor især personlige brud skaber kognitive åbninger og et behov for selvevaluering. Behovet for selvevaluering er opfyldt af karismatiske religiøse ledere, og den modtagne anerkendelse og følelse af tilhørsforhold har en assimilerende virkning i en gruppesammenhæng. Det individuelle behov for nærhed og anerkendelse synes at have indflydelse på gruppe-niveau, hvilket forstærker gruppepolarisering. De ideologiske primære gevinster styrkes gennem gruppernes isolation og afskærmning fra eksterne relationer. De empiriske forhindringer udfordrer undersøgelsen på grund af manglende primære empiriske kilder, hvilket kan have ledt analysen i en bestemt retning. Forståelsen af mekanismer på gruppe-niveau er blevet nødsaget til at integrere forståelser fra det individuelle niveau, som synes at fokusere på den indledende fase af radikaliseringsprocessen.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider75
VejledereSilas Harrebye