Iscenesættelse af 'den anden'

Camilla Bruhn Gudmandsen, Monna Abdela Ali, Heidi Weimar Kristensen, Kamilla Lindgren Christiansen & Julie Bergdal Kolath

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet anvendes Norman Fairclough og Lilie Chouliaraki til at opnå forståelse for kritisk diskursanalyse, som er projektets centrale fremgangmåde. Roland Barthes og Chouliarakis analyseredskaber anvendes på tre udvalgte tv-spots fra BØRNEfonden. For at opnå forståelse for de humanitære organisationers fremgangsmåde redegøres der for Stuart Halls repræsentationsteori vedrørende stereotypisering, sprog og kultur. Endvidere benyttes Susan D. Moeller og Luc Boltanski til at diskutere BØRNEfondens tv-spots, idet de på hver deres måde kommer ind på problemer, der kan opstå i forbindelse med fremstillingen af ’den nødlidende anden’. Ydermere ønsker BØRNEfonden med deres tv-spots at opnå aktiv deltagelse fra modtager og forsøger derfor at nå ud til forskellige målgrupper via varierede appelformer og virkemidler. I forbindelse med disse metoder diskuteres etikken bag fremstillingen af ’den nødlidende anden’.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2012
VejledereKristine Munkgård Pedersen

Emneord

  • stereotyp
  • iscenesættelse
  • BØRNEfonden
  • repræsentation
  • Afrika