Iran som Atommagt - En Magt- og Sikkerhedsanalyse: Iran as a Nuclear Power - A Power and Security Analysis

Daniel Helø, Monique Verdier Rasmussen, Tobias Thorup Nielsen & Daniel Atli Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det internationale atomagentur (IAEA) mener, at Irans atomprogram i sidste ende har til formål at udvikle atomvåben, og det internationale samfund følger tæt udviklingen i Iran. Vesten er meget skeptiske og frygter et atombevæbnet Iran. Dette projekt, vil på baggrund af en analyse, vurdere Irans position i det internationale system, og med udgangspunkt i opstillede scenarier vurdere i hvorledes atomvåben vil påvirke Irans position og hvordan dette vil påvirke den internationale sikkerhedssituation. Projektet vil først redegøre for relevante faktorer der bidrager til en forståelse af Irans position i det internationale system og dernæst anvende udvalgte IP-teorier til at analysere Irans internationale position. Derefter opstilles en række mulige scenarier der kan forekomme hvis Iran besidder atomvåben, og det vurderes hvordan atomvåbnene påvirker Irans magt. Til slut diskuteres det hvordan ændringerne i Irans magtposition og en besiddelse af atomvåben påvirker den internationale sikkerhed. Slutteligt konkluderes det på baggrund af hvert enkelt scenarie, hvorvidt Iran opnår magt eller ej og hvordan det påvirker den internationale sikkerhedssituation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2012

Emneord

  • Iran, nuclearweapons, power, security
  • Iran, atomvåben, magt, sikkerhed