Irak - konstruktionen af en trussel

Terkel Borg, Jakob Harbo Andersen, Majbritt B.R. Larsen, Hervé Serge N'Cho & Magnus P. Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger, hvorledes Irak blev fremsat som et sikkerhedsspørgsmål af USA i perioden fra 11.september 2001 til invasionen i marts 2003. Ved hjælp af en Københavnerskole-inspireret analyse kombineret med David Zarefskys begreber om den amerikanske præsidents retorik, forsøger projektet at kaste lys over Bush-administrationens bestræbelser for at sikkerhedsliggøre Irak-spørgsmålet. Konklusionen er, at Irak-spørgsmålet blev succesfuldt sikkerhedsliggjort indenrigspolitisk i USA via et gennemført plot, der ikke levnede andre alternativer til Kongressen og befolkningen end at legitimere midler, der kunne fjerne Saddam Hussein fra magten. I FN-regi mislykkedes sikkerhedsliggørelsen hovedsagligt på grund af timingen men også pga. forskelle i det publikum, den skulle formidles til. Den retoriske opbygning af et sikkerhedsspørgsmål er centreret omkring en nødvendighedslogik, der tilsidesætter den offentlige debat og den er derfor et stort problem mod de demokratiske principper, den ofte hævder at ville forsvare. Abstract: This project examines how Iraq was presented as a matter of security by the US in the period ranging from September 11th 2001 to the invasion in March 2003. It aims to shed light over the securitization of the Iraq issue by the Bush administration using a Copenhagen school inspired analysis combined with David Zarefsky’s concepts of presidential rhetoric. The conclusion is that the Iraq issue was successfully securitized domestically by the use of a thorough scheme which didn’t leave any options to the Congress and the American public other than legitimizing means that could remove Saddam Hussein from power. The securitization within the realm of the United Nations did not succeed predominantly due to lack of timing as well as the difference in the audience it was transmitted to. The rhetorical construction of a security issue is created around a sense of necessity which neglects the public debate and it is thus a significant problem towards the values of democracy it claims to be defending.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejlederePeter Toft

Emneord

 • Wæver
 • Dr. Nielsen
 • Irak
 • USA
 • Sikkerhedspolitik
 • Sikkerhed
 • FN
 • International Politik
 • Zarefsky
 • Københavnerskolen
 • Buzan
 • Socialkonstruktivisme