Intimacy at a Distance - A Mediatization study of Danish Red Cross' Madad-project: A Mediatization study of Danish Red Cross' Madad-project

Freja Emilie Møller Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale ønsker jeg gennem et casestudie at undersøge hvordan medialisering påvirker måden som humanitærisme er kommunikeret på og reflekteret over af kommunikationskonsulenter i forbindelse Dansk Røde Kors’ EU finansierede hjælpearbejde, Madad. Den metodiske ramme for undersøgelsen er bygget op omkring triangulering af kvalitative interviews, dokumentanalyse og elementer fra observationsmetoden. Gennem en teoretisk ramme bestående af medialiseringsteori og kontekstspecifikke teorier inden for humanitær kommunikation, konkluderede studiet at nyhedsmediet er en central kanal til at formidle projektets budskaber, da kanalen både har en stor og bred rækkevidde og er opfattet som en fortolkningsarena, hvor befolkningen kan engageres i humanitære budskaber. Endvidere er nyhedsmediet opfattet som en arena hvor Røde Kors kan skabe legitimitet for dem selv og for deres donor. Imidlertid kan det konkluderes, at for at humanitærisme kan kommunikeres igennem denne arena, må kommunikationen tilpasses til de regler, normer og værdier som nyhedsmediet foreskriver, hvilket har implikationer for Dansk Røde Kors’ institutionelle autonomi. Som en konsekvens heraf skabes der i nyhedshistorierne en tekstuel distance mellem læseren og de syriske flygtninge, som er kontraproduktivt i forhold til de mål og kernebudskaber, som Dansk Røde kors ønsker at formidle.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 jun. 2019
Antal sider87
VejledereDavid Mathieu

Emneord

  • Medialisering
  • Journalistik
  • Humanitær organisation
  • Medie logik
  • Dansk Røde Kors
  • PR
  • Strategisk Kommunikation