Intet Om Mig, Uden Mig - En deleuziansk udfoldelse af potentialerne ved ePatienters kobling til ICD-data

Frederik Wagner Hammerich

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I nærværende speciale spørges der ind til de vidensproduktive potentialer, der måtte i at give hjertepatienter digital adgang til den data deres indopererbare cardioverter defibrillatorer (ICD) producere. Specialet producere et researchfelt med fokus på selvmålende og engagerede hjertepatienters efterspørgelse af denne data og deres måde at være patienter på. Samtidig undesøges hjertelæger og ICD-producenters udtalelser om patienter mulige adgang til ICD- enhedens data. I sær beskæftiger specialet sig med den amerikanske hjertepatient og fortaler for fri adgang til ICD-data, Hugo Campos, som sættes i forbindelse med patientbevægelsen e-Patient.net og sammenslutningen Society of Participatory Medicine. Researchfeltet udfoldes med en begrebsliggørelse med udgangspunkt i Deleuzes værker, anskues kroppen som et filosofisk problem: som en maskinel proces, en krop der defineres ved dens kapacitet for affekter. Gennem en videnskabsfilosfisk diskussion af de innovative eller fikserende bevægelser der ses researchfeltet, konkludere specialet blandt andet at der blandt læger og ICD-producenter artikuleres et fikserende og transcendent patientbegreb. Et patientbegreb der ser patienten som modtagende og ikke i stand til at forstå ICD-dataens kompleksitet således, at der ikke gives plads til en digitalt interaktiv og engageret hjertepatients potentialer.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2014
VejledereKasper Risbjerg Eskildsen

Emneord

 • innovation
 • implanterbar cardioverter defibrillator
 • montage
 • pacemaker
 • ePatient
 • procesfilsosof
 • Deleuze
 • data
 • kroppen
 • tilblivelse
 • ICD
 • Videnskabsfilosofi
 • vidensproduktion
 • kreativitet
 • e-patient
 • tilblivelsesfilosofi
 • Society of Participatory Medicine
 • affekt