Internationalt Anarki - konvention eller nødvendighed?

Uffe Hastrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indenfor dele af politologien er det en udbredt forudsætning, at der hverken kan eller bør gælde nogen ret på tværs af regionale jurisdiktioner (nationalstater). Projektet undersøger denne antagelse fra to sider: En redegørelse for politologiske standardpositioner på den ene side og en idéhistorisk redegørelse for tilsvarende filosofiske positioner på den anden side. Konklusionen bliver, at antagelsen af internationalt anarki ikke er en ideologisk neutral position, men derimod synes at knytte sig til liberale positioner.

UddannelserFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004

Emneord

  • international ret
  • Machiavelli
  • Locke
  • Habermas
  • liberalisme
  • anarki
  • folkeret
  • Kant