Interesseorganisationers påvirkning af lovgivningsprocesser i dansk politik

Kristoffer Ingemand Petersen, Thomas Torfing, Jonatan Steengaard, Hans Nørregaard Larsen & Jonathan Skov

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Hovedfokuset for dette projekt har været at udforske interesseorganisationers rolle i den danske lovgivningsproces. Dette er gjort ved at analysere folkeskolereformen fra 2013 og to interesseorganisationers forsøg på at påvirke lov. De to organisationer er Danmarks Lærerforening og Danmarks Idrætsforbund. casen er analyseret ved hjælp af dokumentanalyse af dokumenter der inkluderer lovtekster, politiske forslag fra organisationerne, og formelle høringer. for at udvide forståelsen af lovgivningsprocessen, er der blevet foretaget interview med begge organisationer og centraladministrationen. Dette er gjort for bedre at forstå de prioriteringer og strategier, organisationerne har benyttet, og for at forstå deres muligheder for at påvirke lovgivningen. For bedre at forstå interesseorganisationernes rolle i lovgivningsprocessen, er der benyttet teorier der kan forklare henholdsvis lovgivningsprocessen og interesseorganisationernes muligheder for at påvirke dette. teorierne omkring korporatisme og pluralisme, samt teorien bag rational choice er brugt til at forstå interesseorganisationernes mulighed for at påvirke lovgivningen, mens Eastons og Kingdons modeller har hjulpet med at forstå det politiske system og den lovgivningsproces organisationerne skal arbejde indenfor. Projektet konkluderer at der er en række tilgange organisationerne har brugt til at lave interessevaretagelse, der kan bruges i forskellige situationer. De forskellige tilgange organisationerne har benyttet har for at påvirke folkeskolereformen givet meget forskellige resultater. En del af forskellen i tilgange og resultater kan skyldes organisationernes forskellige roller på folkeskoleområdet. Hvor DLF traditionelt har været en vigtig aktør inden for folkeskoleområdet, er DIF en ny aktør inden for dette område. DIF har dog stadig haft størst succes med deres strategier, og det virker til at de traditionelle tilgange til interessevaretagelse ikke spiller en vigtig rolle i lovgivningsprocessen. Det lader til at det vigtigste, når man forsøger at påvirke lovgivning er de valgte strategier, samt hvor godt man tilpasser ens politiske forslag til centraladministrationens politiske synspunkter.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2017
Antal sider93
VejledereJesper Dahl Kelstrup

Emneord

 • Interessseorganisationer
 • Danmarks Lærerforening
 • Danmarks Idrætsforbund
 • Politik
 • #dkpol
 • Lovgivningsprocesser
 • Kingdon
 • Easton
 • Korporatisme
 • Pluralisme
 • Medier
 • Netværk