Interaktive installationer på danske museer: Udforskning af nye medier til formidling til museumsgæsten

Sidsel Jelshøj Kierulf Holm

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale omhandler et paradigmeskift der de senere år har præget museumsverdenen. Specialet har til hensigt at belyse den voksende interesse for interaktive installationer og udstillinger, på danske museer, og hvorvidt denne type formidlingskanal kan understøtte eller supplere et museums grundfortælling og/eller arbejdsfelt. Ved at se nærmere på udvikling og implementering af den tidligere udstilling ”Dyk Ned”, på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, tillader fokus på en specifik installation, Oplevelsescylinderen, en udforskning af dette komplekse felt. Formålet er at udforske hvori udfordringer og fordele ligger, samt at være i stand til at navigere gennem komplekst teoretisk indhold. Det teoretiske indhold vil bestå af en forståelse for bruger-produkt-interaktion, de mange lag der udgør forståelsen af en oplevelse, samt at forstå kompleksiteten og traditionerne indenfor udstillingsdesign. Viden samlet gennem det teoretiske aspekt, vil blive benyttet til at forstå og analysere relateret brugerinteraktion med Oplevelsescylinderen, skabt til udstillingen. Ved at sammenligne interaktionsmetoder i Oplevelsescylinderens udviklingsstadie, og interaktionsmetoderne benyttet i den færdige installation, vil forståelse af interaktion med cylinderen, bidrage til en forståelse for, hvordan brugertests kan være brugbare, når man skal estimere, hvor godt en interaktiv installation opfylder de succeskriterier, der er defineret for den. En videre diskussion af Vikingeskibsmuseet vil bidrage til en forståelse for, hvordan bruger-data fra tests, kan blive fortolket, og hvad konsekvenser design af en interaktiv installation kan have. Dette vil resultere i en konklusion, som angiveligt vil være til nytte for folk der arbejder indenfor dette felt, og assistere dem i at forstå kompleksiteten for den designudfordring, et sådant arbejde er.

UddannelserInformatik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider58
VejledereJesper Simonsen

Emneord

  • Museumsformidling
  • formidling
  • teknologi
  • interaktive installationer
  • Oplevelsescylinder
  • Vikingeskibsmuseet
  • Designudfordring
  • bruger-produkt-interaktion
  • Brugeroplevelse