Interaktionens ritualer - en undersøgelse af Erving Goffmans begreber i praksis

Nikoline Rose-Henriksen & Lisbeth Helt Haahr

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil fokusere på interaktionen mellem deltagerne i en, af os, sammensat gruppe. Omdrejningspunktet for gruppen er en diskussion af ’køn’. I forbindelse hermed, går projektet i dybden med Erving Goffmans rollespilsteori, med særligt fokus på begreberne ’face’, ’performance team’ og ’ritualer’, samt organisering i samtaler, hvortil vi inddrager Deborah Schiffrins udlægning af samtaleanalyse. Denne bliver brugt som værktøj til at åbne op for empirien. Vi undersøger her ligeledes den interne rollefordeling og magtrelationerne belyst gennem Michel Foucault. Vi har i projektet en hermeneutisk tilgang med en forståelse af den hermeneutiske cirkel som en proces. I projektet konkluderes det, at Goffmans begreber i høj grad er tilstede i interaktionen mellem deltagerne. Gennem Schiffrin ses der mere direkte på samtalens delelementer og i samspil med Foucault bliver det konkluderet, at magtfordelingen gruppemedlemmerne imellem blandt andet kan ses i fordelingen af taletid

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jan. 2015

Emneord

 • Schiffrin
 • face
 • Goffman
 • ritualer
 • Michel Foucault
 • Samtale
 • Erving Goffman
 • Erving
 • performance team
 • Deborah Schiffrin
 • Foucault
 • Interaktion