Intelligensforskning - en opgave for naturvidenskaben?

Mette Rams, Marie Nygaard Teisen, Rikke Mosfeldt Jeppesen, Sofie Marie Edslev & Helene Nørgaard Bachmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet belyses centrale kriterier til forskning indenfor naturvidenskab samt hvilke af disse kriterier, der gør, at naturvidenskaben adskiller sig fra andre videnskabsretninger her primært psykologien. De grundlæggende teoretiske kriterier, objektivitet, gentagelighed og empirisk konfirmation af hypoteser, sammenholdes med de praktiske retningslinjer fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed samt peer-reviewsystemet. Kriterierne benyttes til at vurdere professor i udviklingspsykologi, Helmuth Nyborgs forskning vedrørende en kønsforskel i intelligens. Nyborg betegner sin forskning som naturvidenskabelig og anvender i sine konklusioner argumenter for biologiske faktorers indvirkning på generel intelligens (g) herunder hjernevolumen, hormonel indvirkning og hjernens metabolisme. Problematikken vedrørende forskning i intelligens diskuteres. Der vurderes hvorvidt Nyborgs forskning vedrørende kønsforskel i intelligens med rette kan betegnes som naturvidenskabelig forskning. Det konkluderes, at Nyborgs forskning, omkring kønsforskelle i intelligens, ikke er naturvidenskabelig, samt at intelligensforskning generelt ikke kan angribes naturvidenskabeligt, så længe intelligensbegrebet ikke er præcist defineret.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2010
VejledereSøren Hvidt

Emneord

  • gentagelighed
  • g-faktor
  • objektivitet
  • UVVU
  • peer-review
  • Helmuth Nyborg
  • intelligens