Integreret behandling i sundhedsvæsenet

Marianne Amdi Pihl

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract

Formålet med specialet har været at undersøge, hvorvidt det er muligt at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor både konventionel- og alternativ behandling er integreret. Dette ses relevant ud fra forskning baseret på borgernes oplevelser af sammenhængsproblemer i deres behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, og ud fra en konstant stigning i brugen af alternativ behandling. Empirien er indhentet via to kvalitative forskningsinterviews, hvor fokus har været på informanternes livsverden og førstepersonsperspektiv. Det ene interview har fokuseret på borgerens oplevelser og fortælling omhandlende eget behandlingsforløb i sundhedsvæsnet. Det andet interview har fokuseret på bevæggrundene for opstart af ‘Stifinder’, samt arbejdsprocesser der har bidraget til et effektivt behandlingsforløb for borgeren. ‘Stifinder’ er et praksiseksempel, som gennem integreret behandling og med Tovholderfunktionen som en nøglerolle, har formået at koordinere borgernes behandlingsforløb, og på den måde skabt sammenhæng i forløbet.
Teori og begreber der er benyttet, for at finde frem til specialets konklusion, er blandt andet sundhedspsykologi repræsenteret ved Peter Elsass, Judy Hoffer Gittells begreb relationel koordinering samt Inge Kryger Pedersens begreb virken. Derudover ses evidensbegrebet som en vigtig faktor, i henhold til integrering af alternativ behandling i sundhedsvæsenet.
Specialet viser at der er brug for et større samarbejde og bedre kommunikation imellem fagpersonale, for på den måde at at opnå en bedre sammenhæng samt koordinering i borgers behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Derudover er det vigtigt at fokusere på relationer, både mellem fagpersonale men også mellem borger og sundhedspersonale, hvilket resulterer i en bedre tværfaglig koordinering. Disse forskellige tiltag skal sikres via en tovholder, som har ansvaret for al koordinering vedrørende en borgers behandlingsforløb, uanset om det er behandlinger på hospitalet eller ved alternative behandlere, besøg hos en psykolog eller kommunikation med eksempelvis kommunen i forhold til borgerens forløb.
Dermed skabes der ikke kun sammenhæng i sundhedsvæsenet men også i borgerens behandlingsforløb, hvorved borgeren hurtige kan vende tilbage til sin hverdag. Dermed ses det hvordan fokus på koordinering, relationer og sammenhæng kan være medskabende til øget livskvalitet for den enkelte borger, og samtidig have en samfundsmæssig økonomisk gevinst.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 feb. 2018
Antal sider69
VejledereNicole Thualagant & Bettina Christel Hjortholt

Emneord

  • Integreret sundhedsvæsen
  • Alternativ behandling
  • Konventionel behandling