Integrationens diskurser: Discourses in Danish Integration

Martin Engbæk Larsen, David Klibo, Ulrik Alexander Rosenberg Westen-Jensen, Christian Brix Tillegreen & Kasper Bjørn Andreasen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Integrationens Diskurser Projektet har til formål, at give et overordnet kendskab til diskursanalytiske redskaber i teori og praksis. Hertil benyttes tre diskurs teoretikere: Laclau, Mouffe & Fairclough samt en række tekster vedr. integration, som analyseres. Herudover benyttes magtteori til at lave en magtanalyse af styrke forholdet integrationsministeriet og medierne imellem. Denne analyse har til formål, at give et nuanceret billede af hvorledes disse kan ”vinde” den diskursive kamp i samfundet. ------------------------------------------- Discourses in Danish Integration The purpose of the following project is to give a general knowledge of discourse analysis in theory and how to use it in practice. We will therefore use three theories of discourses: Laclau, Mouffe & Fairclough in a combined analysis of a selection of articles from the ministry of integration an other written media, such as newspapers. Further more the project focuses on theory of power; these theories will later be used in a analysis of the relative strength between the media and the ministry of integration. Hopefully this will give a diversified look at the discursive battles in the Danish society.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2009
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • magt
  • Bourdieu
  • medier
  • social
  • diskurser
  • integration
  • indvandrere
  • integrationsministeriet
  • kulturel