Integration i Folkeskolen - et multikulturelt Danmark?

Andreas Arrild Frank, Eva Dögg Gudmundsdóttir, Kristian Nørregaard, Morten Deleuran Bech, Simon Teglskov Nielsen & Daniel Tafdrup Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med projektet ønsker vi at undersøge integrationen af tosprogede elever i den danske folkeskole. I en landskabstegning inddrager vi forskellige teoretikere, samt trækker paralleller til de britiske og franske samfund. I en analyse af udvalgt materiale fra Undervisningsministeriet vises, at integrationssynet fra regeringens side, er præget af et ensidigt fokus på de tosprogede elevers danskkundskaber, og at den kulturelle diversitet i Danmark ikke bliver udnyttet positivt. I en analyse af interview af lærere vises, at lærerne mangler redskaber og klarere krav for at kunne løse integrationsopgaven bedre. Vi konkluderer, at et mere ønskværdigt integrationssyn, ville lægge sig tættere op af mere multikulturalistiske idealer, hvor de forskellige minoriteter alle er med til at danne en ny fælleskultur.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereJan Kampmann

Emneord

  • Assimilation
  • Undervisningsministeriet
  • Integration
  • Folkeskole
  • Multikulturalisme
  • Bhikhu Parekh