Integration i den danske folkeskole

June Grønbæk Madsen & Sebbe Hodal Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler hvordan etniske minoritetsunge interagerer i forhold til dobbelt socialiseringen og hvordan det påvirker integrationen i den danske folkeskole. Inden for den primære socialisering behandles faktorer som forældrenes ressourcer, -engagement og -kapitaler, informanternes søskende og den professionelle synsvinkel på hvorledes den primære socialisering påvirker integrationen i den danske folkeskole. Ydermere præsenteres institutionens ansatte og informanters klassekammerater, under den sekundære socialisering. I forhold til den sekundære socialisering, fremgår informanternes habitus og hvorvidt de socialiserer sig med individer der bekræfter deres eksisterende habitus. Den teoretiske ramme består nøglebegreberne integrations- og socialiseringsformerne, Pierre Bourdieus kapitaler samt habitus og den institutionelle magt. Yderligere er projektet baseret på empiri i form af syv interviews af henholdsvis en integrationsvejleder, to lærer og fire elever. Endvidere er der empiri i form af to dokumentanalyser af politisk karakter. Projektets teori og empiri er kombineret med henblik på at analysere elevernes sociale interaktion i den primære- og sekundære socialisering. Den generelle tendens blandt vores informanter er, at en forringet primær socialisering skaber dårligere vilkår for eleven med anden etnisk baggrund, både i forhold til integrationen og det videre uddannelsesforløb. Ligeledes påvirker populationen af etniske minoriteter individets integration, i forhold til hvorvidt der er en assimilation, segregation og/ eller pluralistisk integration. Sammenspillet mellem disse faktorer i den primære- og sekundære socialisering, er grundlaget for hvordan individet socialiseres i den danske folkeskole.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Integration
  • Den danske folkeskole
  • Primære socialisering
  • Sekundær socialisering