Integration efter indfødsretsprøven: ingen

Anne Nathalie Bach-Kristensen, Mathilde Munk Andersen & Thea Lysgaard Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer og konsekvenser integrationen medfører til de etniske minoritetsgrupper efter, at de har opnået statsborgerskab i Danmark. Projektet har til formål at undersøge integrationsproblemerne, herunder hvorvidt integrationen styrker eller svækker det danske samfund. Hertil vil vi undersøge hvorvidt integrationen er hhv. ekskluderende eller inkluderende. I opgaven bliver der redegjort for begreberne integration og hvad de danske værdier består i ud fra teoretikerne Hylland og Sørheim. Derefter vil der være en analyse af en kronik og en debat omhandlende integrationen, og hvilke konsekvenser dette medfører. Analysen bliver udarbejdet ved hjælp af teoretiske virkemidler fra Toulmins udvidede argumentationsanalyse til, at underbygge tekstens synspunkter herunder; budskab, modtagere og problemstillinger, og ud fra Alex Honneths anerkendelsesteori samt Michel Foucaults magtteori. Afslutningsvis vil der være en diskussion, hvor sammenligninger og uenigheder bliver diskuteret i de to empiriske tekster. Derefter vil vi forsøge, ud fra ovenstående analyse og konklusionen, at komme med et bud på hvordan man fremover kan sikre en vellykket integration af de etniske minoriteter i Danmark.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2018
Antal sider46
VejledereTore Elias Harsløf Holst

Emneord

  • Integration