Integration af programanlyse i Eclipse

Steffen D. Andersen & Lars H Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport omhandler implementering og integrering af programanalyse i Eclipse. Vi har igennem det pro jekt, der ligger til grund for denne rapport udviklet to softwaremoduler, der gør det muligt at konstruere interprocedurale programanalyser. Udviklingsarbejdet tog udgangspunkt i implementeringen af en programanalyse til detektering af unåelige metoder i Java. Vi har i kraft af udviklingensarbejdet og det generelle arbejde med Eclipse opsamlet en del erfaringer, vedrørende mulighederne for integrering og implementering af programanalyse i Eclipse. Vi er nået frem til at kunne konkludere at der er gode uligheder for integrering af programanalyse i Eclipse. Anvendelse af TPTP platformen gjorde det muligt at abstrahere fra integreringen i Eclipse og fokusere på implementeringen af selve programanalysen. Vi har med vores moduler vist at det er muligt at implementere en interprocedural programanalyse, skønt grænsefladen i TPTP ikke er målrettet dette.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereMads Rosendahl

Emneord

  • Udviklingsmiljøer
  • Java
  • Eclipse
  • Programanalyse