Integration af flygtninge i Danmark

Michael Einar Juhl Andersen, Louise Alnøe, Anna Louise Bønnelykke Michelsen, Anne Cecilia Byriel Bertelsen, Cecilie Sofie Bondegaard Madsen & Stine Rask Hetoft Poulsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave har til formål at belyse integrationen af flygtninge i Danmark, samt afklare hvilke faktorer der er fundamentale for at opnå vellykket integration. Derudover belyser opgaven til dels også de problematikker, som flygtninge står overfor, når de skal integreres i det danske samfund. For at kunne tydeliggøre hvilke procesesser og problematikker, der ofte opstår i forbindelse med integrationen, er der i opgaven benyttet følgende teoretikere: Ole Hammer, Ruth Emerek, Jürgen Habermas, Charlotte Hamburger samt Axel Honneth. I opgaven vil disse teorier blive anvendt til at analysere på arbejde, sprog og anerkendelse i forhold til integrationen af flygtninge. Disse teorier og begreber er blevet udvalgt på baggrund af opgavens indsamlede empiri, som berettede om, at netop disse tre begreber anses som værende essentielle for at opnå vellykket integration af flygtninge i Danmark. I forbindelse med projektet er der blevet foretaget interviews med henholdsvis: Mohammed Ebo, syrisk flygtning. Marion Chen, kinesisk flygtning. Holger K. Nielsen, integrationsordfører og folketingsmedlem fra Socialistisk Folkeparti (SF), samt integrationsmedarbejder i Frederikssund Kommune, Jan Thygesen. Disse interviews er blevet bearbejdet med udgangspunkt i ovenstående teorier, og det er herigennem undersøgt, hvorvidt empiri og teori stemmer overens. I opgaven diskuteres det hvilke løsninger og problematikker arbejde, sprog og anerkendelse betyder for integrationsprocessen set fra forskellige perspektiver. Yderligere diskuteres det, om der er oversete elementer i debatten omhandlende integration af flygtninge. Opgaven leder frem til en konklusion, som blandt andet lyder på, at integrationen ikke er entydig, samt at der er forskel på opfattelsen af vigtigheden af de tre ovenstående begreber.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
VejledereBirgit Jæger

Emneord

  • Integration
  • Flygtninge
  • Danmark