Integration af børn i daginstitutioner

Sophia Rouvillain, Sofie Nancy Bay Hansen & Josefine Snejbjerg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi undersøgt Regeringens lovforslag omhandlende, at børn med anden etnisk baggrund beboende i et udsat område, skal i daginstitution fra 1-årsalderen. Ud fra det har vi kigget på om de forældre som er inkluderet i lovforslaget føler sig og/eller kan karakteriseres som medborgere ud fra Marshalls medborskabsideal og herunder de tre elementer: Det civile-, det politiske- og det sociale element.
Vi fandt gennem analysen med Marshall frem til, at forældre som er inkluderet i lovforslaget, som vælger at hjemmepasse er begrænsede i at blive medborgere på lige fod med alle andre borgere, da de har svært ved at opfylde de enkelte dele af medborgerskabselementerne, hvis lovforslaget går igennem. Det skyldes hovedsageligt lav grad af udligning, manglende politisk indflydelse og fratagelse af børneydelser.
Da vi har en formodning om, at Regeringens lovforslag kan krænke dele af befolkningen, da de bliver frataget en universel rettighed, har vi valgt, at supplere analysen med teori om anerkendelse af Axel Honneths. Honneth teori bygger på tre sfærer: den private-, den retslige og den solidariske sfære.
Ud fra analysen i samspil med teorien fandt vi frem til, at disse individer der berøres af lovforslaget ikke opnår anerkendelse inden for de tre sfære samlet set.
Dog opnår forældrene og barnet anerkendelse inden for den private sfære grundet deres kærlighedsforhold til barnet. Inden for den retslige sfære kan forældrene med anden etnisk baggrund have svært ved at gøre krav på deres rettigheder, da de muligvis ikke kender til dem. I den solidariske sfære har det betydning om fællesskabet er forpligtende, hvilket deres fællesskaber sandsynligvis ikke er.
For at indsamle empiri til vores analyse har vi foretaget en række interviews, herunder Aya, der hjemmepasser sin datter og er fra Tyrkiet, Rose der hjemmepasser sine børn og er danskfødt samt daginstitutionernes landsformand Peter Grevsen. Derudover supplerer vi analysen med interview med folkeskolelæreren Mie, som har speciale inden for tosprogede elever.
Samtidig tilføjes analysen teori om social politik og investeringsstat.
Med udviklingen i socialpolitikken som beskrives gennem ovenstående teori og de foretaget interviews udleder projektets analyse, at der er en generel tendens til, at det er det bedste for børn at komme tidligt i institution, hvilket udfoldes i projektets diskussion.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2018
Antal sider87
VejledereAnders Ejrnæs

Emneord

  • Institution
  • Integration
  • DLO
  • Daginstitutioner
  • Socialpolitik
  • Marshall
  • Honneth
  • Familiepolitik
  • Forældre med anden etnisk baggrun
  • Hjemmepasser