Instagram - æstetisering af hverdagslivet

Amalie Bach-Dal, Camilla Breede, Ene Hoppe, Nina Mølgaard, Sara Karlsson & Kaper Thrane

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet vil det sociale medie Instagram, blive belyst grundet dets stadig voksende popularitet i vores samfund. I takt med teknologiens udvikling i samfundet samt internettets tilgængelighed for den almene borger, bidrager Instagram til selvfremstilling og æstetisering af hverdagen for brugerne af fotodelings mediet. Projektet redegør for de ændringer og udviklinger, det digitale fotografi har gennemgået frem mod den visuelle fremstilling af hverdagen på internettet i dag. Herefter følger en analyse af udvalgte billeder på Instagram, som hver især skal forsøge at påvise hvilke former for æstetisering, der ses på mediet. Endvidere analyseres der, ved hjælp af tre teoretiske perspektiver på det gode liv, hvordan de forskellige former for æstetisering er knyttet til forestillingen om det gode liv. Projektets konklusion peger på, at Instagram er et værktøj, som kan anvendes til at fremme en æstetisering af hverdagen, og det vurderes derfor, at der forekommer en sammenhæng mellem forfølgelsen af det gode liv og selvfremstillingen på Instagram.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2013
VejledereTobias Raun