Innovationsfremmende indkøb i den offentlige sektor

Mathias Winther

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger, hvordan innovationsfremmende indkøb i den offentlige sektor gennemføres. Specialet bygger på, at et fænomen skal forstås i dets institutionelle kontekst. Innovationsfremmende indkøb er en investering, der gennem effektiviseringer og ændringer giver et afkast. Det giver ikke kun et økonomisk afkast, for det handler om værdiskabelse, og hvordan den indkøbte løsning påvirker arbejdsgange, aktører og opfattelser. Det betyder, at gennemførelsen ikke kun afhænger af den formelle indkøbsproces, men at den bagvedliggende offentlige organisation også er central for gen-nemførelsen. På baggrund af fire casestudier af gennemførte innovationsfremmende indkøb konklu-deres der, at de centrale forhold for gennemførelse er: Dialog, generel organisatoriske opbakning, konkret opbakning til indkøbet, udbudsjuridiske kompetencer og fleksibel udbudsproces.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 feb. 2015
VejledereAnders Larsen

Emneord

 • innovation
 • sektor
 • cases
 • forudsætninger
 • institutionel
 • udbudsjura
 • organisation
 • merværdi
 • værdiskabelse
 • barrierer
 • udbudsproces
 • effektivisering
 • gennemførsel
 • speciale
 • offentlig
 • privat
 • forhold
 • innovationsfremmende
 • indkøb
 • udbud
 • indkøbsproces
 • case