Inklusionen af ADHD elever i folkeskolen

Rana Seval Ciftci, Amalie Skriver Nielsen, Büsra Göverçile, Aysin Øzcan & Mathilde Korning Andersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil undersøge hvorvidt lærerne og pædagogerne har taget imod inklusionsloven, og hvilke udfordringer de har haft i forbindelse med inklusion af ADHD elever i folkeskolen. For at besvare dette, bliver ADHD elever samt inklusionen beskrevet gennem udvalgte teoretikere. Herunder inddrage teoretikere som Axel Honneth, Erwin Goffman. Udover de nævnte teoretikere gøres også brug af Bent Madsen til at definere begrebet inklusion og eksklusion. Yderligere vil projektet undersøge hvad lærernes og pædagogernes holdning er til inklusionen og hvad de mener
der skal til for at opnå en vellykket inklusion. Der vil i projektet tages udgangspunkt i en dybdegående analyse af vores interviews udført af forskellige lærer og pædagoger. Disse interviews er undersøgt ud fra den kvalitative metode, med henblik på at undersøge forskellige elementer om ADHD og Inklusion fra lærernes og pædagogernes synsvinkel. Projektet konkluderer, at flere af lærerne og pædagogerne ikke mener, at inklusionen går den rigtige vej på deres skole, men at selve inklusionen i sig selv er en god tanke. Lærerne og pædagogerne nævner, at de ikke har tiltrækkelig ressourcer til at kunne inkludere ADHD-diagnosticerede elever samt at ADHD-diagnosticerede elever hurtigt kan eksluderes i stedet for at ”rummes”.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider57
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • ADHD
  • Inklusion
  • Anerkendelse
  • Stigmatisering
  • Eksklusion
  • folkeskolen
  • inklusionsloven