Inklusion i folkeskolen - et casestudie

Daniel Nayberg, Lasse Skovsgaard, Amalie Skovgaard, Pernille Grummisgaard Hansen & Amanda Natalie Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges, hvordan Roskilde Kommunes krav om faglig og social inklusion håndteres på folkeskolens mellemtrin, nærmere bestemt i en 5. klasse. Undersøgelsen benytter sig af Lave og Wengers teori om praksisfællesskaber, og betragter klassefællesskabet som et sådant. Efter observation af undervisningen og efterfølgende interviews af klasselæreren og skolelederen, kan vi konkludere, at inklusion i klassen håndteres med et sæt pædagogiske værktøjer, der indbefatter tydelig italesættelse af klassens repertoire og virksomhed, inddragelse af elevernes værdier, differentiering af opgaver, ros og anerkendelse af elevernes indsats samt fællesskabsopretholdende aktiviteter, der giver eleverne indsigt i hinandens livsverden. Lærerne har metodefrihed og klassen virker velfungerende, men samtidig må det konkluderes, at ikke alle elever kan inkluderes af lærerne alene, og brugen af hjælpelærer i klassen repræsenterer et dilemma.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2013
VejledereMonique Vitger

Emneord

  • Inklusion
  • Folkeskole
  • Decentralisering