Initiering af replikation i Vibrio cholerae - funktion af Dam og SeqA

Morten Jensen & Snezana Djurisic

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den Gram negative bakterie V. cholerae forårsager den svære lidelse kolera. Den har sit genom fordelt på to cirkulære kromosomer, hvorimod de fleste andre bakterier kun har ét kromosom. Hvert kromosom indeholder et replikations origin, hvilke er forskellige mellem de to V. cholerae kromosomer. Det ene (oriCIvc) ligner det, der findes i E. coli kromosomet (oriC), hvorimod det andet (oriCIIvc) har flere plasmidlignende karakteristika. Dette åbner op for spørgsmål omkring hvordan initiering af replikation reguleres mellem de to kromosomer. Det er herunder vist, at dam er essentiel i V. cholerae, og der er stærke indikationer om, at seqA også er det. I E. coli er de derimod kun er påkrævet for synkron initiering. For at undersøge hvorvidt Dam og SeqA udfører samme funktion i V. cholerae og E. coli udførtes flowcytometrianalyser, der viste, at en overekspression af damvc i E. coli fører til asynkron initiering af replikation gennem et højere antal af origins per celle. Ydermere kan damvc komplementere manglende funktion af Dam i en E. coli dam- stamme, hvilket ses som genetablering af synkroni. I E. coli fører en overekspression af seqAvc til en inhibition af initiering, hvilket ses som et kraftigt fald i antallet af origins per celle. Desuden kan seqAvc komplementere den manglende funktion i en E. coli ΔseqA stamme. Dam er fundet til at være 64% identiske og SeqA 54% identiske mellem de to stammer på aminosyreniveau, og de kan betragtes som værende homologe. Disse resultater viser, at der er en funktionel sammenhæng mellem Dam og SeqA i V. cholerae.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereAnders Løner-Olesen

Emneord

  • dam
  • cholerae
  • replikation
  • seqA