Indkøb i lyst og nød. Forbrugeres rationaler bag valg af indkøbsby. Belyst ved et casestudium i en mindre by

Anette Pittelkow, Janne Nagy Nielsen & Mads Holm-Petersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

"Indkøb i lyst og nød" er en specialerapport, hvori der arbejdes med at afdække rationalerne bag forbrugernes adfærd, når de vælger at handle i lokalt beliggende butikker kontra eksternt beliggende butikker. Denne viden om forbrugerne danner i rapportens afsluttende dele basis for en diskussion af, hvad den offentlige regulering er oppe i mod, når den forsøger at dæmme op for den øgede centralisering af detailhandlen og mindske butiksdøden i mindre byer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en mindre by (Fuglebjerg), der ligger midt mellem Slagelse, Næstved og Sorø. Byen har i dag en del butikker - såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker, men disse ligger i skarp konkurrence med de nærliggende større byers butikker. Undersøgelsen er bygget op omkring en spørgeskemaundersøgelse (gennemført telefonisk) og en række dybdeinterview, og der er i rapporten arbejdet meget med at opbygge og redegøre for det metodiske fundament og de to undersøgelsesmetoders komplementaritet. For at forstå forbrugerne og rationalerne bag valg af indkøbssted tages der udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk - fænomenologisk tilgang, der lægger op til at individet må forstås på baggrund af de historiske og kulturelle sammenhænge, som vedkommende indgår i. Teorien som anvendes er bl.a. inspireret af Berger/Luckmann, Unionen og Bente Halkiers arbejder. Endvidere er der også trukket en del på det arbejde, som konsumentøkonomerne har foretaget, når det handler om at udpege nogle af de konkrete ting eller forhold, som kan få betydning for forbrugernes butiksvalg. Rapporten henvender sig til alle, der interesserer sig for forbrugeradfærd og med at forstå nogle af de problemer, som kan være forbundet med at udforme en effektfuld offentlig regulering på detailhandelsområdet. Endvidere kan de metodiske overvejelser være af interesse for studerende eller andre, der arbejder med såvel kvantitative som kvalitative metoder.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 okt. 1998
Antal sider140