Individualiseringens konsekvenser for samfundet: Hvordan tilstrømningen til privatskole fra folkeskole udfordrer samfundets sociale sammenhængskraft

Prantip Vongvattanakun, Sophia Marleen Marcussen, Karoline Jakobsen, Emma Nørgaard & Josefine Honoré Højerup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvordan den sociale sammenhængskraft i samfundet udfordres som følge af den øgede tilstrømning til privatskoler. Fokusset i projektet ligger på hvordan individualiseringen påvirker hhv. tilvalg af privatskole eller fravalg af folkeskolen. Til undersøgelse af problemstillingen benyttes teoretikerne Anthony Giddens og Ulrich Beck omkring individualiseringens betydning for individets ageren i samfundet. Robert Putnam og Søren Juul bruges til at belyse hvori den sociale sammenhængskraft i samfundet består. Empirien består bl.a. af tal om elevfordelingen og elevsammensætningen på forskellige grundskoletyper, samt en artikel baseret på en Gallup-undersøgelse omkring forældres valg af grundskoletyper til deres børn. Projektet konkluderer, at den sociale sammenhængskraft kan blive udfordret som følge af individualiseringen, der bevirker at forældre træffer refleksive valg i forhold til skolevalg til deres børn. Med udgangspunkt i Lars Olsens debatbog ”Den sociale smeltedigel” og empirien kan individualiseringen anses at påvirke tilstrømningen til privatskoler og dermed skabe et fald i elevtallet i folkeskolen. Faldet i elevtallet i folkeskolen medfører dårlige betingelser for social sammenhængskraft, da individer fra forskellige sociale og økonomiske grupper ikke samles i folkeskolen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2012
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Individualisering
  • social sammenhængskraft