Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Jacob Degn Andersen, Charlotte Vig Rasmussen, Jakob Hein Mikkelsen & Mick Jelsdal Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten er inspireret af den debat, der har været fremført i medierne vedrørende brugen af incitamentsprogrammer. Ifølge god selskabsledelse, anses brugen af incitamentsaflønning, som et brugbart styringsredskab til motivation af medarbejder. Ikke desto mindre, har der den seneste tid, været rettet en kritik mod brugen af incitamentsprogrammerne. Banksektorens likvide mangler har skabt en debat omkring banksektoren, hvor især incitamentsaflønning af ledelsen har været et af de mest centrale emner. Spørgsmålet er imidlertid, hvor udbredt incitamentsordninger er i banksektoren, og om der er belæg for den kritik, der har været rettet mod bankdirektørernes lønninger.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2009
VejlederePoul Wolfsen

Emneord

 • Agent
 • incitamentsaflønning
 • Løn
 • bonus
 • optioner
 • obligationer
 • Roskilde Bank
 • finanstilsynet
 • ledelse
 • NIels Valentin Hansen
 • Søren Kåre Andersen
 • principal
 • konvertible obligationer
 • danske banker
 • warrants
 • Michael Møller
 • direktion
 • Danske Bank
 • aktieoptioner
 • Finanskrise