Incitamenter i en socialøkonomisk virksomhed

Maya Yoshinaka, Julius Alexander Bjørneboe Petersen, Sisse Marie Sjøgren Nielsen & David Mathias Suadicani

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt om motivation og incitament forsøger vi at udfordre idéen om, at finansielle incitamenter er det primære motivationselement for en arbejder. Udfra idéen om at der eksistere en misforståelse eller mangel på viden om motivation og incitament, kan det føre til en ineffektiv eller uretfærdig brug af incitament. Men derfor også forbedres ved en større forståelse af motivation og incitamenter. Ved at kigge på Logik & Co. for at illustrerer, hvordan et firma, som har ligeløn for deres fuldtidsansatte arbejdere, stadig kan fungere. Vi mente at kunne belyse andre incitamenter og motivations elementer end dem, der traditionelt bliver brugt af økonomer. Efter at have lavet interviews med ansatte på Logik & Co og et traditionelt byggefirma kaldet Øens, pegede interviewene på, at flere sociale incitamenter var til stede i de ansattes beslutningsprocess og motivation. Projektet konkluderer, at mekanismerne, der fører til beslutningen om, hvor man vil arbejde, og hvor godt motiveret man er i selve arbejdet, kan for det meste kortlægges af Rational Workers Incentive System af A.V. Kopytova, og projektet mener, at et sådant udvidet framework for incitamenter også er muligt i andre firmaer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider51
VejledereRune Peter Wingård