Implementering af cirkulær økonomi i danske virksomheder

Kristine Bernat Ottesen, Frida Langgaard Jensen, Johannes Grønvold Smidt-Nielsen & Jens Møs Rasmussen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport belyser, hvilke barrierer danske virksomheder møder i deres implementering af cirkulær økonomi for derefter at forklare hvilke samfundsmæssige strukturer, der forårsager disse barrierer. Projektet formår til sidst på baggrund af empirien og teorien at komme med mulige løsningsforslag til, hvordan disse barrierer kan imødekommes. Rapporten er et tværfagligt studie, med mange indvendinger fra både politologi, PRR, økonomi og sociologi, som alle bliver benyttet under rammerne fra videnskabsteorierne kritisk realisme og kritisk teori. Det præsenterede materiale er en bred samling af allerede eksisterende kvantitative data og vores egne fremstillede ekspertinterviews. Gennem studiet konkluderer vi, at de største barrierer kommer til udtryk i økonomiske, vidensmæssige og lovmæssige barrierer. Med inddragelsen af socio-tekniske systemer, politiske beslutningsprocesser og økonomisk- og sociologiske teorier konkluderer vi, at disse barrierer opstår på baggrund af nogle samfundsstrukturer, som styres ud fra en egocentreret handlingsrationalitet, der som konsekvens besværliggør implementeringen af cirkulær økonomi. Til sidst konkluderer vi på baggrunden af vores diskussion, hvilke løsningsforslag der kan være med til at imødekomme disse ovenstående barrierer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2017
Antal sider70

Emneord

  • Cirkulær økonomi
  • Habermas
  • Danske virksomheder
  • Bæredygtighed
  • Grøn økonomi
  • Cirkulær
  • Økonomi