Imperialisme og Grønland

Christian O. Madsen, Julie M. Fogde, Mats Vatlestad, Hans B. Christoffersen, Andreas M. Hansen, Nanna T. Nielsen, Jonas T. Østengaard & Trine J.R. Karlsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

For at besvare vores problemformulering vil vi først gennemgå udviklingen indenfor imperialismeforskning fra de klassiske teorier over Johan Galtungs relancering af begrebet til Edward Saids teori om Orientalisme. Dernæst vil vi redegøre for de historiske begivenheder i Grønland, der er nødvendige for at kunne forstå det dansk-grønlandske forhold. Vi vil analysere partiernes måde at tale om det dansk-grønlandske forhold på i den politiske debat omkring indførelsen af Hjemmestyret i 1979 og Selvstyret i 2009. Herefter vil vi diskutere udviklingen i debatten, og sammenholde denne og analysen af partierne, med de præsenterede imperialismeteorier. Afslutningsvis danner vi et overblik over, hvordan man, uden at vi stempler forholdet som imperialistisk, kan karakterisere det dansk-grønlandske forhold ud fra den politiske debat.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2010

Emneord

  • dansk-grønlandsk forhold
  • Imperialisme